Afbouwkeur

2

Keurmerk Afbouwkeur

 

Wie is afbouwkeur

Afbouwkeur is een stichting, die kennis, kwaliteit en service binnen de afbouwbranche op een hoog niveau wil houden.

 

Bij het wegvallen van de vestigingswet in 1996 werden de Erkenningsregelingen ESA en Vloerkeur opgericht. Later kwam daar de Erkenningsregeling voor Plafond- en Wandmontagebedrijven bij. Sinds september 2007 zijn de in 1996 ingestelde erkenningsregelingen van de afbouw ondergebracht bij de stichting Afbouwkeur.

 

Waarom afbouwkeur

De voordelen van een keurmerk zijn uiteenlopend en hebben op alle partijen een positief effect. Opdrachtgevers kunnen aan de hand van het keurmerk direct zien of opdrachtnemers aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

Wat is Afbouwkeur

Ondernemers die het Afbouwkeurmerk voeren, moeten aan uiteenlopende eisen voldoen. Ze hebben een passende opleiding genoten, of hebben in de praktijk aangetoond voldoende vakmanschap te beheersen. Ze werken voortdurend aan het scherp houden van hun vaardigheden.

 

Het pakket van eisen is uitgebreid en dient voortdurend up-to-date gehouden te worden. Een Afbouwkeurbedrijf:

•hanteert een bedrijfsmatige uitoefening van het Stukadoors- en Afbouwbedrijf, Plafond- en Wandmontagebedrijf en/of Vloeren- en Terrazzobedrijf

•voldoet aan de eisen van bedrijfstechniek en vaktechniek (handelskennis en vakbekwaamheid)

•werkt waar mogelijk met materialen die voldoen aan eisen van NEN-CEN-normen

•werkt met deugdelijke hulpmaterialen en gereedschappen

•werkt volgens de eisen aan Arbo-, milieu- en kwaliteitszorg

•registreert opleidingen van werknemers en maakt opleidingsplannen

•hanteert, waar mogelijk, de NOA-voorwaarden 'zakelijk- en consumentenverkeer'

•brengt offertes uit die voldoen aan minimumvoorwaarden

•heeft een geschikte opslagruimte voor goederen

•hanteert een procedure voor het plannen van werk

•beschikt over een procedure voor het signaleren, registreren en afhandelen van meer- en minderwerk

•voert werkzaamheden uit volgens oppervlakte-beoordelingsrichtlijnen van het Bedrijfschap Afbouw

•registreert de soort ondergrond per opdracht, het aantal manuren en verwerkte materialen per project in een projectdossier

•houdt een klachtenadministratie bij

•hanteert een zorgvuldige procedure bij oplevering

•controleert of werk is uitgevoerd conform opdracht.

 

Meerwaarde Afbouwkeur

Kiest u voor een bedrijf met Afbouwkeur, dan weet u zeker dat:

•uw afbouwbedrijf degelijk en betrouwbaar is

•u van het afbouwbedrijf deskundig advies/begeleiding krijgt

•uw afbouwbedrijf werkt volgens gecontroleerde bedrijfsprocessen

•zijn werk regelmatig getoetst wordt door onafhankelijke controleurs

•uw afbouwbedrijf heldere leveringsvoorwaarden en garantie biedt

•uw afbouwbedrijf zorgdraagt voor kwaliteitswerk

•er ook aan nazorg wordt gedacht

•u na oplevering garantie en een onderhoudsadvies ontvangt

Werkplaats:

Kaarweg 14

1976 CZ IJmuiden

Kantooradres:

Driehuizerkerkweg 82

1985 HC Driehuis

 

Muis daar knapt je huis van op!

Bel nu 06-27066859